تعبیر خواب گربه

در این مطلب مواردی که مربوط به تعبیر خواب گربه است را بیان می کنیم. تعبیر خواب هایی مانند حرف زدن گربه ، غذا دادن به گربه ، گربه سیاه ، گربه سفید ، گربه زرد ، گربه حامله ، چنگ گربه ، بغل کردن گربه ، فرار از گربه ، گربه لاغر.

 

 

تعبیر خواب گربه و مار

تعبیر خواب دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، نشانه آغاز دعوا و کشمش است .

 

تعبیر خواب موش و گربه

 

اگر در خواب دیدید گربه ای در خانه شما موش گرفته است ، زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

تعبیر خواب گربه که حرف میزند (تعبیر صحبت کردن با گربه در خواب)

تعبیر خواب حرف زدن گربه

می تواند نشانه این باشد که فردی در مشکل بزرگی افتاده است و شما سعی دارید برای رفع این مشکل به او کمک کنید.این فرد می تواند برادر ، خواهر و یا فرزند شما باشد .
ابن سیرین می فرماید تعبیر خواب حرف زدن با حیوان ، مردی است پر هیاهو اما فاقد اصالت و ریشه و مالی است که دیر نمی پاید و زود از چنگ دارنده آن می رود. برخی از معبران مکالمه کردن با انواع حیوانات در خواب را به زن تعبیر کرده اند که اگر پسر و یا مرد جوانی دیده باشد خوب روی است.

 

تعبیر خواب غذا دادن به گربه

تعبیر خواب غذا دادن به گربه

اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو و فریبکار خرج می کنید.

 

تعبیر خواب ترسیدن از گربه

تعبیر خواب ترسیدن از گربه

 

امام جعفر صادق می فرماید: ترسیدن درخواب، نصرت است، اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید، دلیل که از کسانی که به او منسوبند وبستگانش مضرت رسد.

 

تعبیر خواب بچه گربه

تعبیر خواب بچه گربه

۱-دیدن بچه گربه در خوابتان بیانگر فاز تحول به سمت استقلال است (دارید متحول می شوید، مستقل می شوید). شما آماده اید که چیز های جدیدی که زندگی به شما پیشنهاد می دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر این است کهخواب نمادی از بیگناهی و خلوص است.
۲٫ اگر در خواب ببینید که یک بچه گربه در خانه دارید به معنی این است که کسی در بین اعضاء خانواده شما وجود دارد که باعث ضرر مالی شماست و جلوی پیشرفت مالی شما را گرفته است .

تعبیر خواب کشتن بچه گربه

اگر در خواب بچه گربه ای را می کشید بیانگر این است که شما در ابراز خودتان در یک رابطه ی شخصی مشکل دارید. شما حس نا امیدی در این رابطه می کنید.

 

تعبیر خواب تبدیل شدن بچه گربه به سگ کوچک

این خواب بیانگر تحول در زندگی شخصی تان است. شما از اینکه فقط به خودتان فکر کنید دست برداشته و مراقب کس دیگر هم هستید. شما به دنبال همراهی و همکاری هستید.

 

تعبیر خواب نجات دادن بچه گربه

خواب دیدن اینکه یک بچه گربه را از وسط خیابان نجات می دهید، به این اشاره دارد که تمایل دارید به کسانی که قدم در راه یا مسیر اشتباه گذاشته اند کمک کنید.

 

تعبیر خواب گم کردن گربه

اگر در خواب ببینید که گربه خودتان را گم کرده اید به این معنی است که شما دچار بیماری شده اید ولی منشا این بیماری را پیدا نمی کنید.

 

تعبیر خواب بچه گربه سفید

گربه سفید و زرد و خاکستری و صورتی ببینید که دلربا باشد این دوست ممکن است به شما خیلی نزدیک باشد و شما او را خیلی دوست دارید اما او در پی دزدی و لطمه زدن به شماست.

 

تعبیر خواب گربه زرد و نارنجی

تعبیر خواب گربه زرد و نارنجی

بنا به روایت های متعددی از بزرگان معبران و تحلیگران گربه زرد رنگ در رویاهای ما به نشانه ی مردی است با صفات اخلاقی زشت و ناپسند که بیشتر باعث دردسر به هم زدن آرامش دو به هم زنی دخالت قضاوت و بطور کلی به پا کردن آشوب است و باید از چنین فرد یا افرادی حتما فاصله بگیرید چرا که ممکن است آسیب های جدی و بزرگی را به روحیه شما وارد کنند.

 

تعبیر خواب کشتن گربه زرد و نارنجی

اگر کسی ببیند گربه ی زردی را می کشد به نشانه ی این است که بر حسودان دشمنان و رقیبان پیروز می شود.

 

تعبیر خواب زاییدن گربه زرد و نارنجی

اگر گربه زردی در خانه زایید و بچه های آن را دیدی به نشانه ی زیاد شدن نفرت کینه و بی رحمی در خانواده است و در اکثر موارد دلالت بر قهر دعوا و کشمکش با دیگر اعضای خانواده یا فامیل دارد.

 

تعبیر خواب آب پاشیدن روی گربه زرد و نارنجی

اگر ببینی روی گربه ی زرد آب می پاشی به نشانه این است که دوستانی بی وفا و فرصت طلب در کنار خود داری که ایشان هدفی به تجز تخریب شما ندارند و بر موفقیت ها و پیشرفت ها شما همیشه حسادت کرده اند.

 

تعبیر خواب نگهداری از گربه زرد

اگر زن بارداری خواب ببیند گربه ی زرد رنگ در خانه اش نگاهداری میکند به معنی بی وفایی خیانت شوهرش است و دیر یا زود به واسطه ی اخلاق و رفتاری که از همسرش می بیند دلش می شکند و برای مدت طولانی در افسردگی و رنج به سر خواهد برد.

تعبیر خواب گربه سیاه

تعبیر خواب گربه سیاه

دیدن گربه سیاه در خوابتان بیانگر این است که شما در استفاده از توانایی های روانی تان و در باور حس شهودی تان، احساس ترس می کنید. شما ممکن است اشتباها گربه سیاه را با شیطان، تخریب و بد شانسی اشتباه بگیرید.

 

تعبیر خواب گربه سیاه که گاز بگیرد و چنگ بزند و حمله کند

تعبیر خواب گربه چنگ گاز بگیرد و حمله کند

این خواب به این معنی است که شما باید چیزی که شهودتان تلاش می کند به شما بگوید را تایید کنید و بگیرید. شما دیگر نمی توانید آن را انکار کنید. از روبرو شدن با موقعیت نهراسید.

 

تعبیر خواب گربه خاکستری

تعبیر خواب گربه خاکستری

در صورتی که در خواب گربه خاکستری ببینید که دلربا باشد این دوست ممکن است به شما خیلی نزدیک باشد و شما او را خیلی دوست دارید اما او در پی دزدی و لطمه زدن به شماست .

 

تعبیر خواب شستن گربه

تعبیر خواب شستن گربه

شستن گربه در خواب نشان می دهد که شما در رسیدن دشمنانتان یا دوستان پست فطرت به مقصودشان سنگ اندازی می کنید و آنها بسیار ناراحت می شوند.

 

تعبیر خواب گربه مرده دیدن

اگر در خواب یک گربه ی مرده دیدید می تواند به این معنی باشد که کسی یا کسانی آزادی های فردی شما را محدود کرده اند و شما در رفع این محدودیت عاجز مانده اید .بسیار دوست دارید که در تصمیم گیری های شخصی استقلال داشته باشید ولی آن فرد این اجازه را به شما نمی دهد.این فرد می تواند پدر ، مادر و یا همسر شما باشد.

تعبیر خواب گربه حامله و باردار

تعبیر خواب گربه حامله

تعبیر دیدین گربه حامله و باردار در خواب نشان از زیاد شدن دشمنان و رقیبان شما می دهد که باید در اقتصاد و اجتماع بیشتر مواظب باشید .

 

تعبیر خواب گربه پشمالو

تعبیر خواب گربه پشمالو

دشمن یا دزدی است در نزدیکی شما که در کار خود بسیار حرفه ای است . از تعبیر های دیگر بر می آید که می تواند یک زن باشد که از شما دل می برد در حالی که این دلبری کار اوست ولی مال و اموال شما را با خود می برد.

 

تعبیر خواب فرار از گربه

شما در حال رهایی از دوست نادوست یا دشمن یا زنی که دلبری کرده از شما هستید.

 

تعبیر خواب چند گربه

تعبیر خواب چند گربه

چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند.

 

تعبیر خواب گربه دزد

اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است .

تعبیر خواب نوازش و ناز کردن کردن گربه

در صورتی که در خواب ببینید که گربه ای را نوازش و ناز می کنید نشان دهنده این است که شما در حال تصمیم گیری برای شروع یک کسب و کار جدید و یا انجام تغییراتی در شغل فعلی خود هستید.بزودی نتایج مثبت و خوشحال کننده ای در مورد شغل خودتان مشاهده خواهید کرد.

 

تعبیر خواب صدای جیغ گربه

از نظر ابراهیم کرمانی : اگر در خواب ببینی گربه ای بانگ و فریاد می‌ کند، تعبیرش این است که احتمال دارد مورد سرقت دزد قرار بگیری.

 

تعبیر خواب بغل کردن گربه

اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند

 

تعبیر خواب چنگ زدن گربه

تعبیر خواب چنگ زدن گربه

اگر در خواب ببینید که گربه شما را چنگ زد به این معنی است که کسی پول شما را خورده است و یا اموال شما به سرقت رفته است.یا ممکن است شما دچار نوعی بیماری شده اید و هنوز از آن اطلاع ندارید .

 

تعبیر خواب غذا دادن به گربه

پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید.

تعبیر خواب گربه لاغر

تعبیر خواب گربه لاغر از دیدگاه آنلی بیتون : اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید، و دوستی در آستانه مرگ قرار می‌گیرد، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می‌شود.

تعبیر خواب دویدن دنبال گربه و گرفتن گربه

اگر در خواب ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید تعبیر که زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند.

تعبیر خواب خون گربه 

به این معنی است که شما به تازگی مشکل بسیار سختی را حل کرده اید ولی احتمالا مشکل بزرگ تری از طرف یکی از نزدیکان شما در راه است .این مشکل می تواند مرتبط با مشکلات مالی و از دست دادن پول باشد .

 

تعبیر خواب خوردن گوشت گربه

می تواند به این معنی باشد که به دلیل دشمنی های دیگران ، شما دچار مشکلات خانوادگی شدید و بی پولی بدی شده اید ولی در تلاش هستید که این مشکل را رفع کنید.

 

تعبیر خواب زایمان گربه

تعبیر خواب زایمان گربه

جابر مغربی : اگر خودت در خواب شاهد باشی که گربه ای با رنگ سیاه در حال زاییدن یا زایمان است و این صحنه را دیدی دلیل بر اینکه اگر مجرد باشی تشکیل خانواده می دهی،عاشق می شوی و در کار خیر پیش قدم خواهی شد. اگر دیدی دیگران چنین خبری را برای تو می آورند نزدیک ترین دوست تو متاهل می شود و با دوران مجردی خداحافظی میکند. اگر دیدی گربه ای مرده و بی جان زایمان میکند نشانه دهنده ی روزهای سخت و درد آوری است که با ایام شاد و مفرح تبدیل می شود. اگر دیدی بچه های گربه سالم نیستند و یا مرده به دنیا می آیند نشانه آن باش که خطری ممکن است طفل یا کودکی را در میان بستگانت تهدید کند و شاید یک هشدار برای مراقبت بیشتر از فرزندان باشد.

 

تعبیر خواب گربه ماده

اگر در خواب یک گربه ماده ببینید می تواند نشان دهنده وجود یک فرد بد در اطراف شما باشد که در حال آسیب رسانی به روح و روان شماست.اگر ببینید که گربه ماده خانه شما را ترک می کند نشان دهنده این است که شما آن فرد را از زندگی خود بیرون کرده اید.اگر ببینید که یک گربه ماده خیابانی به خانه شما وارد شد می تواند نماد این باشد که یک فرد غریبه در حال آسیب رسانی به شما می باشد . در حالت کلی دیدن گربه ماده نماد حیله و نیرنگ است .

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.