معرفی ۵ نژاد گربه مناسب برای نگهداری در آپارتمان

در این مقاله ۵ نژاد گربه که برای نگهداری در فضاهای کوچک مانند آپارتمان هستند معرفی می کنیم. در‭ ‬بین سال‌های‭ ‬۲۰۱۰‭-‬۲۰۰۹‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۶/۹۳‭ ‬میلیون‭ ‬گربه آپارتمانی در‭ ‬خانه های شهروندان آمریکایی‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند.‭ ‬‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬‬که‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۵‭/‬۷۷‭ ‬میلیون‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬خانه‌های آمریکایی ها‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند.

علت اصلی‭ ‬محبوبیت‭ ‬گربه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬این موضوع می باشد‭ ‬که‭ ‬گربه‭ ‬سازگاری بهتری‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬داخل‭ ‬آپارتمان دارد. به عبارت دیگر ‭ ‬گربه ‬می‌تونه‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬زندگی‭ ‬پر‭ ‬مشغله‭ ‬انسان ‬وفق بده.‬

در این مقاله بررسی می کنیم که‭ ‬نژاد‭ ‬گربه‌ها‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬نژاد‌های‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬‬در‭ ‬آپارتمان‭ ‬مناسب تر هستند‭.‬

لیست نژاد گربه مناسب آپارتمان

هنگام‭ ‬انتخاب‭ ‬گربه آپارتمانی‭ ‬به‭ ‬ویژگی های زیر‭ ‬که در گربه ها متفاوت است توجه کنید.

 • سازگار‭ ‬و قانع باشه!
 • ‭‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬خیلی‭ ‬زیاد‭ ‬برای‭ ‬شادی‭ ‬احتیاج‭ ‬نداشته‭ ‬باشد.
 • ‭‬کم‭ ‬صدا‭ ‬باشه ( علاقه ای به خوانندگی در آپارتمان نداشته باشه!)
 • ‬بتواند‭ ‬‬تا ‭ ‬۸ساعت‭ ‬یا‭ ‬بیشترتنهایی‭ ‬در‭ ‬خانه را‭  ‬تحمل‭ ‬کند‭ )‬بخصوص ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬شاغلید‭ ‬یا‭ ‬باید ‬ساعاتی‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬را ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬منزل‭ ‬سپری‭ ‬کنید‭(
 • ‬اجتماعی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬رفتاری‭ ‬دوستانه‭ ‬با انسان ها داشته باشد.
 • ‬احتیاج‭ ‬به‭ ‬قلمروی‭ ‬وسیعی ‬نداشته‭ ‬باشد.

‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬گربه،‭ ‬اطمینان حاصل کنید شیوه‭ ‬زندگی‭ ‬شما ‬ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬نگهداری‭ ‬یک‭ ‬گربه هست یا نه.

‭ ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬‬مهمانی‌های‭ ‬زیاد‭ ‬یا‭ ‬دیدارهای‭ ‬دوستانه‭ ‬زیاد‭ ‬دارید‭ ‬مطمئن‭ ‬بشید ‬گربه‭ ‬شما‭ ‬می‌ تونه ‬سروصدا‭ ‬و‭ ‬اشخاص‭ ‬ناشناس‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬کند‭ )‬حتی‭ ‬یک‭ ‬مهمونی‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬شلوغی‌های‭ ‬آن‭ ‬می‌تونه‭ ‬روی‭ ‬گربه‭ ‬شما‭ ‬تاثیر‭ ‬بذاره )

۵ نژاد گربه مناسب نگهداری در آپارتمان و فضای کم

در‭ ‬ادامه‭ ‬۵‭ ‬نژاد از گربه های‭ ‬شناخته‭ ‬شده‌‭ ‬که‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬ساکنان‭ ‬آپارتمان‭ ‬است معرفی می شوند.‭ ‬البته‭ ‬شخصیت‭ ‬و‭ ‬ویژگی های ‬رفتاری‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نژادها‭ ‬متفاوت‭ ‬است. ‬بنابراین‭ ‬با‭ ‬فروشنده‭ ‬یا‭ ‬پرورش‭ ‬دهنده‭ ‬مشورت کنید‭ ‬تا‭ ‬مطمئن‭ ‬بشید ‬نژاد‭ ‬انتخابی‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬زندگی‭ ‬شما‭ ‬سازگار‭ ‬است‭.‬

۱- گربه‭ ‬موکوتاه‭ ‬بریتانیایی‭ (‬British‭ ‬Shorthair‭)‬مناسب آپارتمان

گربه موکوتاه بریتانیایی

گربه‭ ‬موکوتاه‭ ‬بریتانیایی‭ ‬‭ ‬در ‬شهرهای‭ ‬بریتانیا‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬۱۹‭ ‬مشاهده ‬شد‭ ‬و‭ ‬‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۸۸۹‭ ‬توسط‭ ‬CFA‭ ‬ثبت‭ ‬شد.‭ ‬گربه‭ ‬موکوتاه‭ ‬بریتانیایی به تدریج‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬محبوب‌ترین‭ ‬نژادها ‬‭ ‬شد‭.

ویژگی های گربه بریتیش مو کوتاه :

 • ‬گربه‭ ‬مو‭ ‬کوتاه‭ ‬بریتانیایی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اندازه‭ ‬گربه ای متوسط‭ ‬تا‭ ‬بزرگ‭ ‬محسوب میشه.
 • ‭ ‬پاهای‭ ‬قوی‭ ‬کوتاه
 • ‭ ‬پنجه‌های‭ ‬گرد‭ ‬
 • ‭ ‬دم‭ ‬ضخیم‭
 • گونه‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬کامل‭ ‬مانند اینکه در حال لبخند زدن هست.
 • ‬‭ ‬دارای‭ ‬چانه‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬بزرگ
 • ‭ ‬چشم‌های‭ ‬درشت‭ ‬
 • ‬بینی‭ ‬کوتاه‭ ‬و‭ ‬گسترده‭
 • رایج‌ترین‭ ‬رنگ‭ ‬این‭ ‬نژاد‭ ‬آبی‭ ‬است‭
 • .‬این‭ ‬نژاد‭ ‬گربه‌ای‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬متین‭ ‬و‭ ‬مطیع‭ ‬است‭. ‬آنها‭ ‬گربه‌های اهل‭ ‬آواز‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬آرام‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬هیچگونه‭ ‬همبازی‭ ‬تنهایی‭ ‬را‭ ‬سر‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬خصوصیت‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬خانواده‌های‭ ‬شاغل‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نژاد‭ ‬نگهداری‭ ‬کنند‭. ‬
 • آنها‭ ‬عاشق‭ ‬بچه‌ها‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬همراه‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬با‭ ‬سگ‌ها‭ ‬می‌باشند‭. ‬
 • این‭ ‬گربه‌ها‭  ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬مهربانی‭ ‬را‭ ‬بروز‭ ‬می‌دهند‭. ‬
 • هنگام‭ ‬خواب‭ ‬خرخر‭ ‬می‌کنند،‭ ‬از‭ ‬بازی‌های‭ ‬تعاملی‭ ‬با‭ ‬انسان‭ ‬لذت‭ ‬می‌برند‭ ‬و‭  ‬عاشق‭ ‬نوازش‭ ‬کردن‭ ‬هستند‭. ‬
 • این‭ ‬نژاد‭ ‬‬همچنین‭ ‬مناسب‭ ‬افرادی‭ ‬می باشد ‬که‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬گربه ای را‭ ‬به‭ ‬سرپرستی‭ ‬گرفته‌اند‭.‬

 

۲- گربه‭ ‬پرشین مناسب آپارتمان

نژاد گربه پرشین

گربه پرشین‭ ‬‬‬از‭ ‬کهن‌ترین‭ ‬و‭ ‬معروف ترین ‬نژادهای‭ ‬گربه‭ ‬است‭.‬گربه‌های‭ ‬مو‭ ‬بلند‭ ‬از‭ ‬‬قرن‭ ‬۱۶‭ ‬میلادی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬‬ایران‭ ‬دیده‭ ‬شده‌اند‭.‬‬گربه‌های پرشین‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۶۲۰‭ ‬توسط‭ ‬پییترو‭ ‬دلاول‭ ‬به‭ ‬اروپا برده‭ ‬شدند.

ویژگی های یک‭ ‬گربه‭ ‬ایرانی‭ ‬اصیل‭

Related Posts
 •  ‬موهایی‭ ‬پر‭ ‬پشت‭
 • ‬پاهایی‭ ‬کوتاه
 • ‭ ‬‬سر‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬پهن‭
 • ‭ ‬‬دهان‭ ‬کوچک
 • چشم‌های‭ ‬آنها‭ ‬بسیار‭ ‬حساس‭ ‬است‭. ‬
 • عمر‭ ‬این‭ ‬گربه‭ ‬حدود‭ ‬۱۰‭ ‬سال‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬مناسب ‬تا‭ ‬۱۹‭ ‬سال هم زندگی کرده اند.
 • رنگ‭ ‬چشم گربه های پرشین‭ ‬آبی‭ ‬یا‭ ‬نارنجی‭ ‬یا‭ ‬دو‭ ‬رنگ‭ ‬است.
 • ‭ ‬در‭ ‬گربه‌های‭ ‬کاملا‭ ‬سفید‭ ‬با‭ ‬چشمان‭ ‬آبی احتمال ‬ناشنوایی‭ ‬هست.
 • ‬سازگار ‬و‭ ‬مهربان،‭ ‬رفتاری‭ ‬آرام
 • ‬بسیار‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬داخل‭ ‬آپارتمان‭ . ‬اگر چه ‬پرشین‌ها‭ ‬احتیاج‭ ‬به‭ ‬توجه‭ ‬دارند‭ ‬و در صورت توجه کم به پرشین ها آن ها‭ ‬با‭ ‬محیط‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬‬‭ ‬سازش‭ ‬نخواهند داشت.
 • گربه های پرشین‌‭ ‬نیاز‭ ‬‬به‭ ‬نظافت مرتب ‬موهایشان‭ ‬دارند‭.‬اگر‭ ‬‬شخصیت‭ ‬پرشین‌ها‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارید‭ ‬اما‭ ‬امکان نظافت موهای‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬رسیدگی مرتب را ندارید‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬نژاد‭ ‬اگزاتیک‭ ‬نسخه‭ ‬مو‭ ‬کوتاه‭ ‬پرشین‭ ‬را‭ ‬انتخاب کنید.

۳- گربه‭ ‬جاوه‭ (‬Javanese‭)‬مناسب برای آپارتمان

گربه جاوه مناسب آپارتمان

گربه جاوه ‬برای‭ ‬منطقه‭ ‬جاوه‭ ‬نیست‭. ‬نام‭ ‬گربه جاوه ‬از‭ ‬رسم‭  ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نام‭ ‬کشور‌ها‭ ‬و‭ ‬جزایر‭ ‬جنوب‭ ‬شرقی‭ ‬آسیا‭ ‬برای‭ ‬نژاد‌های‭ ‬گربه گرفته شده است‭.

 • گربه جاوه ‬بسیار‭ ‬بازی‌گوش،‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬آوازخوان‭ ‬است‭. ‬
 • اگرچه گربه‭ ‬جاوه‭ ‬می‌تونه‭ ‬تنهایی‭ ‬رو‭ ‬تحمل‭ ‬کنه‭ ‬ولی‭ ‬آنها برای اینکه گربه های شادی باشند‭ ‬احتیاج‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬صاحب‭ ‬خود‭ ‬وقت‭ ‬بگذرانند‭.
 • این‭ ‬نژاد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬نژادها‭ ‬برای‭ ‬افرادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬گربه‭ ‬به‭ ‬سرپرستی‭ ‬قبول می کنند.
 • نژاد جاوه ‬بسیار‭ ‬مناسب‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬بازنشسته‭ ‬شده‌اند‭ ‬می‌باشد‭.

۴- گربه‭ ‬آبی‭ ‬رنگ‭ ‬روسی‭(‬Russian‭ ‬blue‭) ‬ مناسب آپارتمان

گربه روسی آبی مناسب آپارتمان

نژاد آبی رنگ روسی‭ ‬ ‬قدیمی‌‌ترین‭ ‬نژادهای‭ ‬گربه‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شه.‭ ‬گفته‭ ‬میشه ‬که‭ ‬گربه‌های‭ ‬مو‭ ‬کوتاه‭ ‬آبی‭ ‬رنگی‭ ‬در‭ ‬بندری‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬روسیه‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بعدها‭‬‭ ‬دریانوردان‭ ‬انگلیسی‭ ‬این ها را به‭ ‬بریتانیا برده اند و‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬گربه‌های‭ ‬فرشته‭ (‬Angel‭ ‬cat‭) ‬فروخته اند.

ویژگی های گربه آبی رنگ روسی:

 • گربه آبی رنگ روسی ‬بدنی‭ ‬عضلانی‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬دراز‭ ‬دارند.
 • ‭ ‬اغلب‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬آبی‭ ‬دیده‭ ‬می‌شوند( واژه ‬آبی در اسم آنها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ته‭ ‬رنگ‭ ‬خاکستری‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬آبی‭ ‬این‭ ‬نژاد ‬است.)
 • ‬بدن‭ ‬این‭ ‬گربه‭ ‬دارای‭ ‬دو‭ ‬پوشش‭ ‬مجزا‭ ‬است.‭ ‬لایه‭ ‬اول‭ ‬از‭ ‬موی‭ ‬آبی‭ ‬روشن‭ ‬‭ ‬و‭ ‬لایه‭ ‬دوم‭ ‬با‭ ‬موهای‭ ‬نقره‌ای پوشیده شده‭. ‬این‭ ‬نوع پوشش‭ ‬تحمل‭ ‬زمستان‌های‭ ‬سرد‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬این نژاد ‬امکان‭ ‬پذیر می کنه.
 • ‬گربه آبی روسی ‭ ‬آرام،‭ ‬خجالتی،‭ ‬دوست‌داشتنی‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬صدا‭ ‬هستند‭. ‬
 • این نژاد خونه های ‬پر‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬صدا‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬ندارند.
 • گربه‌های‭ ‬این‭ ‬نژاد‭ ‬ ‬صلح‌جو‭ ‬هستند. به سرعت ‭ ‬با‭ ‬محیط‭ ‬خانه‭ ‬‭ ‬انس‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬‭ ‬به‭ ‬صاحب‭ ‬خود‭ ‬وابسته می‌شوند‭
 • ‬این نژاد در‭ ‬برابر‭ ‬غریبه‌ها‭ ‬خجالتی‌اند.
 • این نژاد‭ ‬اگر‭ ‬کمی‭ ‬سرگرمی‭ ‬در خانه برایشان فراهیم کنید‭ ‬مشکلی‭ ‬با‭ ‬بیرون‭ ‬نرفتن‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬ندارد‭.‬

۵- گربه‭ ‬رگدال ‭ (‬Ragdoll‭)‬مناسب آپارتمان

نژاد گربه رگدال

‬یک‭ ‬پرورش‌دهنده‌‭ ‬گربه‭ ‬پرشین ‬در‭ ‬سده‭ ‬۶۰‭ ‬تبلیغ‭ ‬ ‬نژاد‭ ‬رگدال‭ ‬را‭ ‬انجام داد .‬او‭ ‬گربه  ‬نر‭ ‬سیامی‭ ‬و‭ ‬گربه‌‭ ‬ایرانی‭ ‬را ‬مخلوط‭ ‬می‌کند‭. ‬نتیجه‭ ‬این‭ ‬ترکیب ‬گربه‌های‭ ‬کوچک‭ ‬بی‌موی‭ ‬بسیار‭ ‬زیبایی‭ ‬شدند. ‬

ویژگی های نژاد گربه رگدال

 • رَگدال‌ها‭ ‬گربه‌ای‭ ‬با‭ ‬موهای‭ ‬نیمه‭ ‬بلند
 • ‭ ‬چشمان‭ ‬بسیار‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬فریبنده‭ ‬آبی‭ ‬رنگ‭
 •  ‬آنها‭ ‬در‭ ‬پوشش‌هایی‭ ‬با‭ ‬طرح‌ها‭ ‬و‭ ‬رنگ‌های‭ ‬بسیار‭ ‬متفاوت‭ ‬دیده‭ ‬می‌شوند‭. ‬
 • ممکن‭ ‬است‭ ‬آنها‭ ‬تک‌رنگ‭ ‬ساده،‭ ‬خال‭ ‬خالی‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬تکه‌های‭ ‬رنگی‭ ‬در‭ ‬سر،‭ ‬پشت‭ ‬یا‭ ‬بدن‭ ‬خود‭ ‬دیده‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬فقط‭ ‬پاهای‭ ‬سفید‭ ‬چکمه‭ ‬مانندی‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬هرحال‭ ‬بسیار‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬دلنشین‭ ‬هستند‭
 •  ‬اگر‭ ‬این نژاد به درستی ‬پرورش‭ ‬یابند‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬بلوغ‭ ‬گربه ‬نر‭ ‬حدود‭ ‬۷‭ ‬تا‭ ‬۹‭ ‬کیلو‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬گربه ماده‌‭ ‬حدود‭ ‬۵‭/‬۴‭ ‬تا‭ ‬۷‭ ‬کیلوگرم‭ ‬می شوند.
 • ‭ ‬رگدال‌ها‭ ‬بسیار‭ ‬کند ‬بزرگ‭ ‬می شن .‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سالگی‭ ‬بالغ‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اندازه‭ ‬و‭ ‬وزن‭ ‬در‭ ‬۴‭ ‬سالگی‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬نهایی‭ ‬خود‭ ‬می‌رسند‭. ‬
 • این‭ ‬نژاد‭ ‬برای‭ ‬خلق‭ ‬و‭ ‬خوی‭ ‬‭ ‬آرامشان‭ ‬معروف هستند.( اگر دنبال گربه بغلی و آرام هستید گزینه بسیار مناسبیه)
 • این‭ ‬نژاد‭ ‬حتما‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬نگهداری‭ ‬شود.

 

 

در پایان تاکید می کنیم که مهمترین‭ ‬عامل‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬یک‭ ‬نژاد‭ ‬گربه‭ ‬مناسب‭ ‬آپارتمان،‭ ‬نژاد‭ ‬آن گربه‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬شخصیت‭ ‬گربه‭ ‬است‭ .‬پرورش‭ ‬دهندگان‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬کمک‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬شیوه‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬گربه‭ ‬مناسبی‭ ‬انتخاب‭ ‬کنید‭. ‬

در‭ ‬مورد‭ ‬اندازه مسکن خود و ‬شیوه‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬پرورش‭ ‬دهنده‌ها‭ ‬صادق‭ ‬باشید.‭ ‬بخصوص‭ ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬نیاز ‬به‭ ‬سفر‭ ‬یا‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬برای‭ ‬کار‭ ‬دارید‭. ‬اگر‭ ‬ ‬پرورش‭ ‬دهنده‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬پیشنهاد کرد که ‬نژادی‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬کوچک‭ ‬مناسب‭ ‬شما‭ ‬نیست،‭ ‬حرف‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بپذیرید‭. ‬

80%
Awesome
 • Design
منبع catster

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.