گربه نژاد برمه ای

 

مشخصات گربه برمه ای:

رنگ : به همان رنگ گربه سیامی است، اما دم و پنجه ها قهوه ای تیره می باشد،

رنگ پوشش طلایی کمرنگ یا قهوه ای روشن مایل به زرد و خاکستری، چنگالها سفید به حالت دستکش می باشند.

Related Posts

تعبیر خواب گربه

بدن: کشیده، پاها کوتاه، پنجهها قوی و کوچک.

سر: پهن، گرد، محکم با گونه های پر

پوشش : بلند و متراکم، دم انبوه با بافتی ابریشمی

چشم: آبی روشن. دم : افشان و بلند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.